Được tạo bởi Blogger.

Kế toán trung tâm phát triển quỹ đất huyện

Kính gửi Quý cơ quan, Tôi tên là Trần Quang Khánh, hiện đang công tác tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu (là đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu – chi, tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động Trực thuộc UBND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Tháng 02/2013, tôi được UBND huyện Vĩnh Cửu ra Quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu và không có thời hạn (UBND huyện Căn cứ vào Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/ BTC- BNV ngày 15/6/2005 của Liên bộ Tài chính – Bộ Nội vụ). Tuy nhiên, vào đầu tháng 01/2015, Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu thông báo cho tôi rằng Quyết định giao nhiệm vụ của UBND huyện Vĩnh Cửu cho tôi đã hết hạn (lý do KBNN Vĩnh Cửu đưa ra là Quyết định đã quá thời hạn 01 năm), sau đó KBNN huyện Vĩnh Cửu yêu cầu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu phải ra Quyết định mới giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán cho tôi thì mới được dùng chữ ký của tôi giao dịch với Kho bạc (lý do KBNN Vĩnh Cửu đưa ra là phải căn cứ vào Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên bộ Tài chính – Bộ Nội vụ thay thế Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/ BTC- BNV), trong khi đó Quyết định của UBND huyện Vĩnh Cửu giao nhiệm vụ cho tôi là ngày 27/02/2013. Vậy, xin cho tôi hỏi Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu làm vậy là đúng hay sai khi cho rằng Quyết định của UBND huyện Vĩnh Cửu giao nhiệm vụ cho tôi đã hết hạn và KBNN huyện Vĩnh Cửu yêu cầu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu phải Căn cứ vào Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 ra Quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán cho tôi (Quyết định tạm thời), vậy Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu ra Quyết định như vậy là đúng hay sai. Kính mong Quý cơ quan xem xét giải đáp giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn và chúc toàn thể Cán bộ, nhân viên quý Cơ quan một năm mới An lành và Hạnh phúc./.
Trả lời:
Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BNV có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 và thay thế TTLT số 50/2005/TTLT-BTC-BNV.
Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 7 TTLT số 163 quy định "(1). Các đơn vị kế toán chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải bố trí người phụ trách kế toán. Đối với đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) được bố trí phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một (01) năm tài chính, sau đó phải bổ nhiệm người làm kế toán trưởng theo quy định. Trường hợp sau một (01) năm mà người phụ trách kế toán đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì phải tìm người khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. (2). Các đơn vị kế toán thuộc vùng sâu, vùng xa theo quy định của pháp luật được kéo dài thời gian phụ trách kế toán nhưng phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài chính đồng cấp.
Căn cứ quy định trên, nếu Trung tâm phát triển quỹ đất không phải là đơn vị kế toán thuộc vùng sâu, vùng xa theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 7) đã bố trí phụ trách kế toán từ ngày 27/2/2013. Sau 1 năm tài chính (27/2/2014) phải bổ nhiệm người làm kế toán trưởng theo quy định. Trường hợp sau một (01) năm mà người phụ trách kế toán đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì phải tìm người khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.
Văn bản liên quan: 163/2014/TTLT-BTC-BNV
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo