Được tạo bởi Blogger.

Hà Nội: giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

          UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.
          Theo Quyết định, bảng giá xây dựng mới nhà ở đối với nhà cấp II, III gồm 6 loại:
           (i) Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn hoặc mái ngói có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 5.524.000 đồng/m2 sàn xây dựng;
           (ii) Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, móng không gia cố bằng cọc bê tông cốt thép có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 5.698.000 đồng/m2 sàn xây dựng;
           (iii) Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 6.528.000 đồng/m2 sàn xây dựng;
           (iv) Dạng nhà chung cư cao từ 6 tới 8 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, móng không gia cố bằng cọc bê tông cốt thép có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 6.202.000 đồng/m2 sàn xây dựng;
           (v) Dạng nhà chung cư cao từ 6 tới 8 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 6.852.000 đồng/m2 sàn xây dựng;
            (vi) Nhà ở riêng lẻ cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 5.905.000 đồng/m2 sàn xây dựng.
            Đối với nhà ở riêng lẻ xây dạng biệt thự gồm 2 loại: nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 6.845.000 đồng/m2 sàn xây dựng; nhà cao từ 4 đến 5 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 7.253.000 đồng/m2 sàn xây dựng.
           Đối với nhà kho, nhà xưởng gồm 2 loại: nhà xưởng có kết cấu móng bê tông, cột thép, tường ván tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm phibro, không có mái cầu trục có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 2.242.000 đồng/m2 sàn xây dựng; nhà xưởng kết cấu móng, cột bê tông cốt thép tường ván tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm phibro, không có cầu trục có đơn giá xây dựng đã bao gồm thuế VAT là 2.539.000 đồng/m2 sàn xây dựng./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo