Được tạo bởi Blogger.

Áo đường cứng: 22TCN 232 95 và mẫu biểu tính

Thi công đường BTXM - Ảnh: Internet

Phần 1 - 22TCN 232-95: Thiết kế áo đường cứngPhần 2 - 22TCN 232-95: Thiết kế áo đường cứngTham khảo biểu Excel tính toán đường BTXM
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo