Được tạo bởi Blogger.

Mẫu hợp đồng, Dự toán, Yêu cầu báo giá, Xác nhận đặt hàng

AHợp đồng bán
Hợp đồng xây lắp (Tiếng Việt)
1Mẫu 01Download
2
Hợp đồng xây lắp (English – VN) (Song Ngữ)
1Mẫu 01 (FIDIC)Download
2….
Hợp đồng thiết kế (Tiếng Việt)
1Mẫu 01Download
2
Hợp đồng liên doanh (Tiếng Việt)
1Mẫu 01Download
2Mẫu 02Download
BMẫu dự toán, yêu cầu báo giá, xác nhận đặt hàng
1Dự Toán (mẫu 01)Download
2Dự Toán (mẫu 02)Download
3Dự Toán (mẫu 03)Download
4Dự Toán (mẫu 04)
5Dự Toán (mẫu 05)
6Yêu cầu báo giáDownload
7Xác nhận đặt hàngDownload
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo