Quyết định 1006/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành quy định mức chi phí lập quy hoạch nông thôn mới cấp xã

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/07/2012

Quyết định 1006/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành quy định mức chi phí lập quy hoạch nông thôn mới cấp xã, theo đó đối với Quy hoạch nông thôn mới quy mô dân số <= 5 nghìn dân 94 triệu đồng, < 10 nghìn dân 136 triệu đồng, < 15 nghìn dân 169 triệu đồng, < 20 nghìn 177 triệu đồng, 30 nghìn dân 200 triệu đồng, chi phí được tính theo phương pháp nội suy. Các chi phí chi tiết quy hoạch tính theo tỷ lệ % quy định.

Xem thêm